სიახლეები

<< სიახლეების გვერდზე დაბრუნება


შეამოწმეთ ფულადი გზავნილის სტატუსი

ივნისი 2015

ფულადი გზავნილის სტატუსის შესამოწმებლად უნდა შეხვიდეთ ამ ლინკზე http://ge.intelexpress.net/ge/tracking ჩაწეროთ გზავნილის კოდი და შეიტყოთ ფულადი გზავნილის სტატუსი.