ფულადი გზავნილი


სწრაფი ფულადი გზავნილი ანგარიშის გახსნის გარეშე.

ფულადი გზავნილის გაგზავნა შესაძლებელია როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით. 

თანხის გასაგზავნად აუცილებელია იცოდეთ მიმღების სახელი და გვარი, ქალაქი/ქვეყანა სადაც აგზავნით თანხას.

თანხის გაგზავნისთანავე გადმოგეცემათ უნიკალური  კოდი, რომელიც უნდა აცნობოთ მხოლოდ თანხის მიმღებ პიროვნებას.


თანხის გასანაღდებლად აუცილებელია თან იქონიოთ გზავნილის უნიკალური კოდი, რომელსაც გადმოგცემთ გამომგზავნი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ინტელიექსპრესის სიტემა ცენტრალიზებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის განაღდება შესაძლებელია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ქალაქში, განაღდების ნებისმიერ წერტილში დამოუკიდებლად იმისა, თუ რომელი ქალაქი ან განაღდების რომელი წერტილი აქვს გამომგზავნს მითითებული.

სმს შეტყობინება თანხის მიღების თაობაზე იგზავნება იმ შემთხვევაში, თუ გამომგზავნს მითითებული აქვს მიმღების მობილური ტელეფონის ნომერი.

ტარიფები:

ფულადი გზავნილი საქართველოს საზღვრებს გარეთ 1%-დან - 4%-მდე
ფულადი გზავნილი საქართველოს ტერიტორიაზე 0.35%-დან - 0.5%-მდე

 

სალომბარდე სესხი


სესხი გაიცემა ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით, ლარში.

ოქროს უმაღლესი შეფასებით:

სინჯი ტარიფი
500* 87 ლარი
583* 102 ლარი
750* 131 ლარი
900*/916*  157 ლარი
958*  167 ლარი

სალომბარდო სესხს პროცენტი ერიცხება დღიურად. რაც ნიშნავს იმას, რომ სესხის დასაფარად გადასახდელია მხოლოდ იმდენი დღის პროცენტი, რამდენი დღეც არის  კრედიტი სარგებლობაში.

პირობა IE 1.5

ყოველთვიური პროცენტი 1.5%

წლიური ეფექტური 19.57%

 

ვერცხლი:

ტარიფი: 1.33 ლარი. 

ყოველთვიური პროცენტი 3.4% (ეფექტური: 49.38%)

 

სესხი გაიცემა შემდეგ ფილიალებში - თბილისი: აღმაშენებლის გამზ. 89 (მარჯანიშვილის მოედანი), გლდანი, მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია, ვაჟა ფშაველას გამზ. 46 (მეტრო დელისი), წერეთლის გამზ. 57; ქუთაისი: ჭავჭავაძის ქ. 51, აღმაშენებლის მოედ. 2; ბათუმი: გამსახურდიას ქ. 32; გორი: სტალინის ქ. 23; ზუგდიდი: რუსთაველის ქ. 89; ახალქალაქი: ჯავახიშვილის 2/3; რუსთავი: მეგობრობის გამზ; 10, თელავი: ერეკლე მეორის ქ. 2.  

სესხის დაფარვა შესაძლებელია როგორც ინტელიექსპრესის ფილიალებიდან, TBC Pay-ის ვებსაიტიდან და გადახდის აპარატებიდან.

ფულადი გზავნილი საქართველოს ტერიტორიაზე


სწრაფი ფულადი გზავნილის გაგზავნა საქართველოს ტერიტორიაზე შესაძლებელია ყველა იმ ქალაქსა და რაიონულ ცენტრში, სადაც ინტელიექსპრესის სისტემაა ხელმისაწვდომი, კერძოდ, ინტელიექსპრესის, ბანკი-აგენტების და საცალო აგენტების ქსელში.

ინტელიექსპრესის სიტემა ცენტრალიზებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის განაღდება შესაძლებელია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ქალაქში, განაღდების ნებისმიერ წერტილში მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ქალაქი ან განაღდების რომელი წერტილი აქვს გამომგზავნს მითითებული.

თანხის გასაგზავნად საქართველოს ტერიტორიაზე აუცილებელია იცოდეთ მიმღების სახელი და გვარი. 

თანხის გაგზავნისთანავე გადმოგეცემათ უნიკალური  კოდი, რომელიც უნდა აცნობოთ მხოლოდ თანხის მიმღებ პიროვნებას.

თანხის გასანაღდებლად აუცილებელია თან იქონიოთ გზავნილის უნიკალური კოდი, რომელსაც გადმოგცემთ გამომგზავნი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სმს შეტყობინება თანხის მიღების თაობაზე იგზავნება იმ შემთხვევაში, თუ გამომგზავნს მითითებული აქვს მიმღების მობილური ტელეფონის ნომერი.

ტარიფები:

ფულადი გზავნილი ეროვნულ ვალუტაში  0.35%-დან - 0,4%-მდე
ფულადი გზავნილი უცხოურ ვალუტაში                0.5%


შენიშვნა: ფულადი გზავნილის გაგზავნა/ განაღდება საქართველოს ტერიტორიაზე ინტელიექსპრესის სისტემით არ არის შესაძლებელი შემდეგ ბანკებში: საქართველოს ბანკი და ლიბერთი ბანკი.
 

კომუნალური გადახდები


ინტელიექსპრესი მომხარებელს სთავაზობს კომუნალური გადასახადების გადახდას, როგორც უცხოეთიდან (საბერძნეთიდან, იტალიიდან და დიდი ბრიტანეთიდან) ისე საქართველოდან ინტელიექსპრესის ოფისებიდან.

 •  კომუნალური გადასახადები
 •  მობილური ოპერატორები
 •  ტელევიზია და ინტერნეტი
 •  საბიუჯეტო და სხვა გადასახადები

საფულე იურიდიული პირებისთვის


კომპანია ახორციელებს სესხების მიღებას იურიდიული პირებისგან და არიცხავს მაღალ საპროცენტო სარგებელს, როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში.

 • მიღებული სარგებლის გატანა შესაძლებელია სურვილისამებრ - თვეში ერთხელ, ან კონტრაქტის ვადის გასვლის შემდგომ. სარგებლის ან ძირი თანხის მიღება შესაძლებელია ხელზე ან საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
 • მიუხედავად სესხის ვადისა, შესაძლებელია ინტელიექსპრესისთვის მოსესხებული თანხის გატანა ნებისმიერ დროს. (წინასწარი გაფრთხილების ვადა: სამი დღე). ვადიანი სესხის შემთხვევაში აღნიშნული პირობა მოქმედებს თანხის მოსესხებიდან ერთი თვის გასვლის შემდეგ.
 • მოთხოვნამდე პირობით სარგებლობისას შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეამციროთ ან გაზარდოთ ძირითადი თანხა, ხოლო საპროცენტო სარგებელი მიიღოთ ყოველთვიურად.

 

  იურიდიული პირები
  GEL USD EUR
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
მოთხოვნამდე 7.50% 7.76% 3.50% 3.56% 1.00% 1.00%
3 თვემდე 14.00% 14.94% 4.00% 4.07% 2.00% 2.02%
6 თვემდე 14.25% 15.22% 4.75% 4.85% 2.50% 2.53%
9 თვემდე 14.50% 15.50%        
12 თვემდე 14.70% 15.73% 6.00% 6.17% 3.00% 3.04%
15 თვემდე 14.90% 15.96%        
18 თვემდე 15.10% 16.19% 6.50% 6.70% 3.50% 3.56%
21 თვემდე 15.30% 16.42%        
24 თვემდე 15.50% 16.65% 7.00% 7.23% 4.00% 4.07%

 

 


იმ შემთხვევაშითუ გადაწყვეტთ სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ინტელექსპრესში ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებასგთხოვთგაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ:

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ინტელექსპრესი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.
 

საფულე ფიზიკური პირებისთვის


კომპანია ახორციელებს სესხების მიღებას ფიზიკური პირებისგან და არიცხავს მაღალ საპროცენტო სარგებელს, როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში.

 • სესხის მინიმალური თანხაა 100 000 ლარი ან მისი ექვივალენტი დოლარში ან ევროში.
 • მიღებული სარგებლის გატანა შესაძლებელია სურვილისამებრ - თვეში ერთხელ, ან კონტრაქტის ვადის გასვლის შემდგომ. სარგებლის ან ძირი თანხის მიღება შესაძლებელია ხელზე ან საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
 • მიუხედავად სესხის ვადისა, შესაძლებელია ინტელიექსპრესისთვის მოსესხებული თანხის გატანა ნებისმიერ დროს. (წინასწარი გაფრთხილების ვადა: სამი დღე). ვადიანი სესხის შემთხვევაში აღნიშნული პირობა მოქმედებს თანხის მოსესხებიდან ერთი თვის გასვლის შემდეგ.
 • მოთხოვნამდე პირობით სარგებლობისას შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეამციროთ ან გაზარდოთ ძირითადი თანხა, ხოლო საპროცენტო სარგებელი მიიღოთ ყოველთვიურად.
 • მოთხოვნამდე სესხის დროს, ინტელიექსპრესისთვის მოსესხებული თანხის ნაწილის გატანის შემთხვევაში, კომპანიისთვის სესხის სახით გადაცემული თანხა არ უნდა გახდეს 100 000 ლარზე (ან მის ექვივალენტზე USD, EUR) ნაკლები. ასეთ შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებულია სრულად გაიტანოს თანხა.

აღნიშნული ტარიფები მოქმედებს, როდესაც ლარში შემოტანილი თანხა აღემატება 100 000 ლარს ან  მის ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში.

 

 

  GEL USD EUR
  > 100 000 GEL > 100 000 GEL > 100 000 GEL
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
მოთხოვნამდე 7.50% 7.76% 3.50% 3.56% 1.00% 1.00%
3 თვემდე 14.00% 14.94% 4.00% 4.07% 2.00% 2.02%
6 თვემდე 14.25% 15.22% 4.75% 4.85% 2.50% 2.53%
9 თვემდე 14.50% 15.50%        
12 თვემდე 14.70% 15.73% 6.00% 6.17% 3.00% 3.04%
15 თვემდე 14.90% 15.96%        
18 თვემდე 15.10% 16.19% 6.50% 6.70% 3.50% 3.56%
21 თვემდე 15.30% 16.42%        
24 თვემდე 15.50% 16.65% 7.00% 7.23% 4.00% 4.07%

 

 


სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ინტელექსპრესი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.
იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ინტელექსპრესში ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას, გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: